Извештај са 43. седнице ЕА Генералне скупштине (ЕА GA) која је одржанa у мају 2019. године у Риму (Италија)

Организација 43. седнице ЕА Генералне скупштине је ове године поверена ACCREDIA (Акредитационо тело Италије). Поред представника акредитационих тела чланица ЕА, седници су присуствовали и представници Европске комисије, EFTA и представника заинтересованих страна ЕА. Следе неке од одлука које су донете на седници:  

EA GA је сагласна да EA LC започне са радом на измени документа EA-4/18, Guidance on the Level and Frequency of Proficiency Testing Participation, као и да ЕА Секретаријат започне са радом на измени документа EA-1/17, Rules of Procedure.

EA GA је сагласна да EA СС започне са радом на изради смерница о систему управљања за борбу прозив корупције у складу са ISO 37001: 2016 (у оквиру ISO/IEC 17021-1).

Усвојена су следећа документа:

  • Измењени документ EA-2/15: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes,
  • Измењени документ EA-2/13: A Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation Between EA Members,
  • Нови документ EA-1/23: EA Policy to speak with “One Voice”.

Усвојена су IAF-ова документа као обавезујућа документа за све чланове ЕА и то:

  • IAF MD 5:2019 - Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems;
  • IAF MD 11:2019 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems;
  • IAF MD 17:2019 - Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies;
  • IAF MD 22:2019 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS).