Позитивна искуства из јавног сектора

Позитивна искуства у примени акредитације и оцењивања усаглашености у јавном сектору

www.publicsectorassurance.org

Имајући у виду значај оцењивања усаглашености и акредитације за унапређење рада државне управе и развој привреде једне државе, најзначајније међународне организације у овој области (IAF, ILAC, ISO и IIOC) су израдиле вебсајт на којем се могу пронаћи информације о томе како:

  • државна управа унапређује свој начин рада коришћењем услуга тела за оцењивање усаглашености
  • државне институције помажу развој привреде и конкурентност тако што подстичу примену оцењивања усаглашености
  • оцењивање усаглашености помаже државним институцијама да испуне циљеве своје политике
  • оцењивање усаглашености помаже законодавцима код доношења и спровођења прописа.

На вебсајту су обухваћене следеће области: грађевина, криминал и безбедност, привредни развој, државна управа, енергетика, заштита животне средине, безбедност хране и пољопривреда, здравље и безбедност, здравствена заштита, производи и услуге, трговина.

Вебсајт садржи велики број примера из целог света (укључујући и пример из Републике Србије) који показују како је акредитација помогла министарствима и различитим државним установама да унапреде своје радне процесе и постигну врхунске резултате.

Студије случаја пример су како владе, локална самоуправа и законодавци из целог света користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености у циљу остваривања позитивних резултата.

Свака од приказаних области садржи студије случаја, које показују користи које јавни сектор и законодавци имају од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, а на вебсајту се налазе и резултати независног истраживања, које је спроведено, као и све неопходне додатне информације.

Уколико желите да се и ваша прича нађе на овом вебсајту, молимо вас да нам пишете на следећу адресу: office@ats.rs.