Промотивни материјали

Да би се остварила промоција националног система акредитације са циљем унапређења квалитета производа и повећања конкурентности наших производа на домаћем и иностраном тржишту, кроз упознавање са значајем и предностима акредитације у оквиру националног и европског законодавства, Акредитационо тело Србије (АТС) је издало брошуре намењене законодавцима, заинтересованим телима за оцењивање усаглашености и корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености које можете преузети у одељку Брошуре.

Поред стварања адекватне свести о значају акредитације на националном нивоу, потребна је и промоција акредитације на европском, односно светском нивоу коју реализују Европска организација за акредитацију (EA), Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународни форум за акредитацију (IAF) кроз своје брошуре које можете преузети на следећим линковима:

брошуре ЕА
ILAC-ове брошуре
IAF-ове брошуре

АТС објављује три пута годишње и свој Билтен у којем обавештава све заинтересоване стране - кориснике и потрошаче производа и услуга, државне органе, кориснике услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености и тела за оцењивање усаглашености о активностима АТС-а, новостима из области акредитације у раду међународних организација (EA, ILAC, IAF, ISO, ...), новим законодавним решењима, а која се тичу оцењивања усаглашености и акредитације, најавама догађаја, семинара и скупова, важним обавештењима и другим актуелним информацијама.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу: office@ats.rs, пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

Такође, постоји могућност пријављивања за електронску верзију билтена међународних организација за акредитацију (EA/ILAC/IAF):

пријави се за билтен ЕА
пријави се за ILAC-ов билтен
пријави се за  IAF-ов билтен